Aanmelden - Loge de Veluwe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aanmelden

Tussen het aanmelden voor lidmaatschap en het daadwerkelijke lidmaatschap zit enige tijd. Hier is bewust voor gekozen en dat heeft vooral ten doel u als geïnteresseerde de gelegenheid te geven bewust te kiezen voor het toetreden tot de orde van vrijmetselaren. Na het aanmelden vragen wij u om enige gegevens van uzelf, en een korte levensbeschrijving op schrift. U gaat dan ook kennismaken met enkele leden van Loge de Veluwe om met elkaar van gedachten te wisselen over uw motivatie om lid te worden. Tijdens deze kennismakingen is het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van de loge, om na te kunnen gaan of de loge en de leden u kunnen helpen op uw zoektocht.

Ook zal er met u gesproken worden over wat ├║w bijdrage voor Loge de Veluwe en haar leden  zou kunnen zijn. Als u de oprechte en weloverwogen keuze maakt tot het lidmaatschap zal  Loge de Veluwe het hoofdbestuur in kennis stellen van uw aanstaande lidmaatschap. In overleg met u en de loge zal vervolgens een datum gekozen worden waarop u zult toetreden tot de orde van vrijmetselaren en als lid van Loge De Veluwe in het bijzonder.

Een gezegde uit een rituaal dat vroeger werd gebruikt laat weten:
Door noeste arbeid aan uzelf, zult u erin slagen de tussen het stoffelijke verborgen geestelijke waarden te herkennen.

En zo is het al eeuwen...


Klop op deze deur en er gaat
een wereld voor u open!

Wilt u nog verdere informatie over de vrijmetselarij en in het bijzonder over de Loge de Veluwe, dan kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van Loge de Veluwe zie onderstaande gegevens.
Wij zijn overigens altijd
bereid buiten de reguliere voorlichtingsbijeenkomsten om een persoonlijk informatief gesprek met U te hebben.

De heer. A.G. de Jong
Gardenierslaan 23
7314 CS  Apeldoorn
Tel.: 06 262 144 73
E-mail: secretaris.loge072@vrijmetselarij.nl

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu