Vrijmetselarij - Loge de Veluwe

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vrijmetselarij

 

De vrijmetselarij laat zich misschien wel het beste omschrijven als een methodische werkwijze om te komen tot meer zelfontwikkeling en een positieve levenshouding. Deze werkwijze wordt gekenmerkt door het karakteristieke samengaan van woorden en uitgevoerde handelingen en wordt door de vrijmetselaren het beoefenen van de Koninklijke Kunst genoemd. Zij willen hiermee het oefenen in een levenskunst aanduiden waarin het geestelijke leven, de geestelijke arbeid, zowel gericht is op de persoonlijke identiteit en ontwikkeling, als op hun medemens en de maatschappij.
Gestoeld op een rijke traditie - de eerste Loge in Nederland werd al in 1734 opgericht - vertoont de vrijmetselarij in haar uiterlijke vorm overeenkomsten met organisaties van de middeleeuwse bouwloges en ambachtsgilden. Hieruit blijkt wel dat traditie een grote rol speelt in de vrijmetselarij. Door de overlevering door de eeuwen heen van die traditie blijft de continuïteit, die voor de vrijmetselaren zo belangrijk is, gewaarborgd. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er nog "gewerkt" wordt zoals in 1734. Dat zou ook onmogelijk zijn daar we nu in een heel andere tijd leven, met andere problemen en een sterk veranderde maatschappij, en de beleving hiervan. Daarom worden er voortdurend kleine en grootschalige aanpassingen gedaan om de kernwaarden van de vrijmetselarij ook in deze tijd te laten spreken.
Wat er echter gelukkig niet is veranderd is het uit innerlijke drang zoeken naar meer bewustzijn en naar persoonlijke groei.
Bij de één zal deze innerlijke drang verder ontwikkeld zijn als bij de ander, maar op een bepaald ogenblik zal deze drang, de behoefte aan geestelijke ontwikkeling, leiden naar een persoonlijke zoektocht. En van oudsher hebben vele geestelijke stromingen overal ter wereld getracht de weg van het zoeken begaanbaar en aanvaardbaar te maken. De vrijmetselarij is slechts één van deze stromingen.

Zoals uit het introductiefilmpje blijkt gebruiken de vrijmetselaars vele symbolen en rituelen. Het mooie aan een symbool is dat ze voor iedereen een andere betekenis kan hebben. Zo zou de voor de vrijmetselarij zo bekende passer gezien kunnen worden als de leidende hogere macht van de maker en de winkelhaak als een instrument om na te gaan of de verrichte daden en handelingen in het dagelijkse leven wel "in de rechte verhouding staan met de medemens". Passer en winkelhaak samen kunnen misschien wel een uitgebalanceerd evenwicht tussen het aardse en het geestelijke van iemand symboliseren. En zo zijn er vele symbolen die veel mensen zullen aanspreken; de zon en maan, tekens van de dierenriem, waterpas en schietlood bijvoorbeeld.

De Vrijmetselarij verandert je leven niet,
maar geeft de inzichten dit zelf te doen!


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu