bijeenkomsten

Grofweg kan gesteld worden dat de vrijmetselarij twee soorten bijeenkomsten kent. Dit zijn de comparities in de "Voorhof" en de zogeheten "Open Loges", de rituele bijeenkomsten die zich afspelen in onze "Werkplaats" of "Tempel".

De comparitieavonden zijn de avonden waarop een broeder gevraagd wordt een lezing te verzorgen, ook wel een "bouwstuk" genoemd. Na de opening van de comparitieavond door de voorzitter en na het behandelen van enkele verenigingszaken, is er tijd en ruimte voor het bouwstuk. Na het bouwstuk volgt er, na een korte pauze, een nabespreking of comparitie en als daarna de rondvraag is geweest waarin ieder de gelegenheid krijgt nog even iets te zeggen in het belang van hemzelf of de loge, wordt deze avond besloten met een gezellig samenzijn met een drankje waarin vaak in kleine groepjes nog wat wordt nagepraat.De "Tempel" of liever gezegd de "Werkplaats" omdat we daar aan ons zelf werken. Hier komen we samen voor de meer feestelijke handelingen waarin woorden en rituele handelingen worden afgewisseld met passende muziek. Iedereen is dan ook gekleed in rokkostuum of smoking.

De meeste symbolen van de vrijmetselarij worden vooral gebruikt in de Open Loges, bijeenkomsten waarbij de sfeer vaak feestelijk maar ook plechtig is en er vaak door enkele broeders enkele handelingen worden uitgevoerd. Deze handelingen hebben de mythe rondom de Tempel van Salomo als beginpunt. Vrijmetselaren zien zichzelf namelijk als het ware als een ruwe steen, die door het bewerken hiervan (de Koninklijke Kunst) kan worden tot zuivere en kubieke steen, die later past in de denkbeeldige Tempel der Mensheid.

De Mythe van Salomo is verwerkt in een ritueel. Het woord ritueel heeft voor vele mensen een vreemde klank maar een ritueel is niets meer dan een serie handelingen en teksten, die gezien worden als een gebruik en die bepaald zijn door achtergrond en cultuur. Een ritueel is de uitvoering van een geschreven tekst, het rituaal. Dit wordt afgewisseld met korte periodes met passende muziek. Zo kent de vrijmetselarij verschillende ritualen zoals bij de inwijding van een nieuw lid maar ook bijvoorbeeld bij de twee zonnewendes of als een van de broeders overleden is.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt de gelijkwaardigheid tussen de mensen dit keer zonder woorden benadrukt doordat ieder hetzelfde gekleed is in een donker (rok)kostuum. Zo is er geen zichtbaar onderscheid tussen maatschappelijke afkomst. Het is verder een bewuste keuze om de Open Loges in een andere ruimte te houden en de gedachte hierachter is dat de Tempel of Werkplaats een van de dagelijkse wereld afgescheiden ruimte is, waar plaats is voor concentratie en beleving. Dit is bij iedere vrijmetselaarsloge het geval. In deze ruimte zijn eveneens weer de kenmerkende symbolen van de vrijmetselarij terug te vinden. Bijvoorbeeld de zwart en wit geblokte vloer, die staat voor de tegenstellingen waar we dagelijks mee van doen hebben: goed en kwaad, vreugde en verdriet, leven en dood, licht en donker. Maar het symboliseert ook juist de eenheid van deze tegenstellingen ! Eveneens zijn de windrichtingen verwerkt in de symbolen en in de gebruiken. Zo staat het Westen bijvoorbeeld voor het dagelijske leven waar we ons staande moeten weten te houden.