de loge

Het logegebouw bevindt zich in een monumentaal pand aan de Mr. van Hasseltlaan 29 te Apeldoorn. Dit pand wordt met nog drie andere loges gedeeld: Loge "Liefde en Trouw", Loge "De Gulden Regel" en de Weefstersloge "Via Lucis" van de vrouwelijke Orde van Weefsters

Loge de Veluwe telt momenteel 30 leden, broeders met zeer uiteenlopende maatschappelijke en religieuze achtergronden. Ondanks het relatief kleine aantal leden kan de loge steunen op leden die allen de traditie en kernwaarden van de vrijmetselarij geheel in zich hebben opgenomen en die beschikken over een ruime en boeiende levenservaring. Dit uit zich vooral in de vriendschappelijke vertrouwensbanden die deze loge zo kenmerkt.
Binnen de loge is er plek voor alledaagse gesprekken en zeker ook voor een bulderend gelach, maar juist ook voor de indrukwekkende stilte, bijvoorbeeld na een zeer persoonlijk verhaal van iemand. Een stilte die zich als een deken over de leden drapeert en die wordt tot begrip, tolerantie en respect. Mede door de afspraak die we allen hebben gemaakt dat de bijeenkomsten besloten zijn en alles wat binnen de muren van het logegebouw op persoonlijke titel wordt gezegd ook binnen die beslotenheid blijft. Dat stimuleert de vertrouwelijkheid in de gesprekken met elkaar.

Een loge komt bijeen in verenigingsverband en heeft daarom uiteraard een voorzitter, secretaris en penningmeester. De loge is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI status. Het bestuur van een loge valt vervolgens onder het landelijk hoofdbestuur van de vrijmetselarij, ook wel "Grootoosten" genoemd.

Ook zijn er door de leden binnen het logeverband een aantal functies te vervullen, zowel op verenigingsgebied als functies die passen in rituele bijeenkomsten. Ieder zal, naar eigen voorkeur en niveau, in vrijheid kunnen worden gevraagd zo'n functie  voor bepaalde tijd te vervullen. Dit maakt het samenkomen in de loge voor ieder levendig en leerzaam..