Nieuwsbrief

Op maandagavond 20 maart 2023 houdt de vrijmetselaarsloge “De Veluwe” in Apeldoorn een Openbare Comparitie. Belangstellenden kunnen via dit initiatief kennismaken met onze werkwijze in het algemeen en met onze loge De Veluwe in het bijzonder. Een van onze leden zal een inleiding houden over een maconniek thema (esoterisch, filosofisch of levensbeschouwelijk) waarover we dan vervolgens van gedachten wisselen. Vrijmetselaren noemen dit "compareren"; onze meningen naast elkaar leggen zodat je je eigen perspectief kunt verrijken.


Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier van deze website of een mail sturen aan onze logevoorlichter P. Oosten ()