geschiedenis

Loge de Veluwe heeft een levendige geschiedenis geschreven, die zich laat kennen door haar hoge leeftijd, gebeurtenissen en veranderingen.
Apeldoorn was in de 19e eeuw een dorp met circa 3000 inwoners. In die tijd ontstond de behoefte bij een aanvankelijk klein aantal inwoners om een "maçonnieke" sociëteit op te richten. Het Franse woord maçon komt van het Engelse Free Mason, wat letterlijk vrije metselaar betekent. Het doel van deze bijeenkomsten was het op een waardige en respectvolle manier met elkaar van gedachten wisselen, over allerlei filosofische en maatschappelijke onderwerpen en vragen over zingeving.

In oktober 1881 sloot deze sociëteit zich aan bij de vrijmetselaarsloge Le Préjugé Vaincu te Deventer en zij kreeg de naam: sociëteit de Veluwe. Onder de hoede van deze "moederloge" konden de leden zich het maçonnieke erfgoed verder eigen maken. Op 16 juni 1889 was het feest in Apeldoorn. De broeders van de sociëteit de Veluwe ontvingen namelijk die dag hun constitutiebrief van het hoofdbestuur; voortaan waren zij een volwaardige vrijmetselaarsloge onder de naam de Veluwe.

Ook werd een logo gemaakt en werd gekozen voor de onderscheidingskleuren violet en groen, symbool voor onze heidevelden en de omringende bossen. Een gewei en een jeneverbes, met een passer en winkelhaak werden aan het logo toegevoegd.

Een lang gekoesterde wens kon nu in vervulling gaan.
Op 7 april 1900 werd een eigen Logegebouw, gelegen aan de Regentesselaan, feestelijk ingewijd. Nu beschikte men over een Voorhof en een Tempel of Werkplaats waarin comparities en inwijdingen konden worden gehouden.

En zo kon men ook in Apeldoorn de broederschap zich ontwikkelen, waarin in de loop van de tijd vele leden zich konden oefenen in de "Koninklijke Kunst". Een kunst die men zich met vallen en opstaan eigen maakte in een roerig tijdvak tot aan de tweede wereldoorlog, waarin veel ontwikkelingen en veranderingen hebben plaatsgevonden.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd de vrijmetselarij als volksvijandige organisatie gezien en werd vervolgens verboden. Het gebouw, de bibliotheek, de attributen en de financiële middelen werden door de bezetters verbeurd verklaard en het gebouw werd verkocht.

In mei 1945 begon het maçonnieke licht weer met volle kracht te schijnen. In oktober 1946 werd het gebouw aan de Regentesselaan weer in eigendom teruggeven aan de loge. Mede door ruimtegebrek en de slechte staat van dit gebouw werd in 1951 het huidige pand, gelegen aan de mr. van Hasseltlaan 29 in Apeldoorn, aangekocht. Na een grondige verbouwing werd op 21 april 1956 de Tempel plechtig ingewijd. Een schitterend resultaat waar de broeders met veel geduld, liefde, moed en volharding mede aan hebben gewerkt.
100 Jaar na de oprichting was er aanleiding tot het vreugdevol oprichten van een tweede loge in Apeldoorn met de naam: "Liefde en Trouw".  In het jaar 2010 werd ook nog een derde loge in het leven geroepen met de naam "de Gulden Regel".
En op 29 mei 2014 hebben wij als loge de Veluwe ons 125 jarig jubileum uitbundig gevierd in kasteel "de Cannenburg" in Vaassen!!


   

het logegebouw aan de Regentesselaan in Apeldoorn