bouwstukken

Een "bouwstuk" is in feite een korte lezing of inleiding die een lid van de loge heeft voorbereid. Meestal zal hij hiervoor worden uitgenodigd maar hij doet dit altijd op vrijwillige basis. Zo'n bouwstuk zal vrijwel altijd gaan over een onderwerp dat een raakvlak heeft met het gedachtegoed van de vrijmetselarij. Dit kan zijn op maatschappelijk of spiritueel gebied of een ander onderwerp waar de inleider zich in heeft verdiept en dit wil delen met zijn medebroeders. Maar het kan ook een persoonlijk betoog zijn over zijn ervaringen in de vrijmetselarij of in zijn leven in het algemeen.

Nadat het bouwstuk is "opgeleverd" wordt er gecompareerd. Dit is wezenlijk anders dan een discussie. Tijdens compareren laat men elkaar uitpraten en is er maar één tegelijkertijd aan het woord. Er kunnen vragen gesteld worden of andere ideeën naast gelegd, maar er wordt nimmer een kwalificatie gegeven in de zin van goed of fout. Bij een discussie probeert men immers de ander te overtuigen van een andere zienswijze. Omdat vrijmetselaren wederzijds respect en tolerantie zo hoog in het vaandel hebben staan kiest men voor dit compareren, en deze manier van omgang met elkaar is één van de zaken die de vrijmetselarij zo uniek maakt !!