Meestgestelde vragen over Vrijmetselarij

Hier vind je de meestgestelde vragen over Vrijmetselarij, vind je geen antwoord op jouw vraag? Neem dan contact met ons op!

De vrijmetselarij is een eigentijdse stroming die geworteld is in een eeuwenlange traditie. Het streven van de vrijmetselaar is aan zichzelf te bouwen. Hij ziet zichzelf als een "ruwe steen" die bewerkt moet worden om beter te passen in zijn bouwwerk, de menselijke samenleving. Daardoor bewuster in de samenleving te functioneren en op deze manier voor anderen en zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen.
De Vrijmetselarij is sinds oudsher een broederschap waar alleen mannen worden toegelaten en dat is nog steeds zo. De achterliggende reden is dat je binnen de loge jezelf vrij moet voelen om gesprekken van zeer persoonlijke aard te kunnen bespreken, zonder mogelijke invloed van 'spanning tussen de sexen'. Maar dat de vrouw een belangrijke factor is bij de vrijmetselarij blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat je partner volledig achter je lidmaatschap moet staan en ook bij de eerste gesprekken betrokken zal worden. Ook zijn er jaarlijks meerdere gelegenheden waarbij de vrouwen van harte welkom zijn om mee te gaan naar de loge.
Elke loge heeft een gesloten karakter, dat wil zeggen dat alleen vrijmetselaren toegang hebben tot de loge, net als bij de meeste verenigingen waar je ook niet als niet-lid zomaar binnen kunt vallen. Wat er zich binnen de loge afspeelt tijdens een loge-avond, dat is wel geheim. En niet omdat er zich dingen afspelen die het licht niet kunnen verdragen, maar omdat de vrijmetselarij een broederschap is waarbij iedere broeder weet dat alles wat er verteld wordt, binnen de loge blijft. We hebben dus een zeer sterke vertrouwensband met elkaar. Verder zijn er ervaringen die je niet deelt met anderen om de simpele reden dat je de verrassing voor een ander niet wilt verklappen. Zeg nou zelf, als de surpriseparty voor jou georganiseerd, vooraf wordt meegedeeld en tot in detail wordt uitgetekend, is de verrassing weg en de beleving minimaal. Dat willen we niet. Dus houden we dat geheim.
Vrijmetselarij staat open voor ieder "vrij man van goede naam". Dit houdt in dat je reputatie geen aanleiding mag geven tot discussie en je open staat ('vrij') voor de gedachten van anderen. Er bestaat geen enkele beperking voor ras, afkomst, geloofsovertuiging, nationaliteit of maatschappelijke positie. We hanteren wel een minimale leeftijd van 18 jaar. Elke loge heeft een eigen identiteit en het is belangrijk dat je je thuis voelt in je eigen loge, daarom zul je meerdere gesprekken voeren met leden van de loge, het bestuur en de voorzitter. Een aantal van deze gesprekken zullen bij jou thuis gevoerd worden, mede omdat we ook zeker willen weten dat je partner volledig achter je beslissing staat om vrijmetselaar te worden.
Momenteel zijn we met ongeveer 6000 vrijmetselaars die verdeeld zijn over zo'n 150 loges. De meeste loges komen eens per week samen.
Tijdens loge avonden wordt er bijvoorbeeld door een van de broeders een lezing gehouden, we noemen dat een bouwstuk. Nadien is er dan een zogeheten comparitie. We praten dan samen, ieder op zijn beurt, over dit onderwerp en proberen elkaar zo goed mogelijk te begrijpen. We gaan geen discussies aan over goed of fout. Een andere avond besteden we aan "studie" Niet uit een boekje en geen examens. We bespreken dan allemaal samen of groepsgewijs een onderwerp en verbreden zo onze horizon. Los van het kennis opdoen van elkaar leer je ongemerkt ook beter te luisteren naar de ander. Onderwerpen gaan vaak over de symboliek binnen de vrijmetselarij en wat dat voor een ieder betekent. Dat levert doorgaans goede gesprekken op. Geregeld verwelkomen we nieuwe leden, wat dan een behoorlijk feest is voor zowel het nieuwe lid als de bestaande leden, en wordt er een inwijding-rituaal gehouden en de avond afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het broedermaal. Verder wordt je doorgaans na een jaar van leerling bevorderd tot gezel en een jaar later verheven tot meester-vrijmetselaar. Ook dat wordt gevierd met ritueel en broedermaal. Soms is het wat minder vrolijk als een broeder overlijdt. Aan dit afscheid wordt ook een avond besteed met een plechtig afscheidsritueel.
Vrijmetselarij is niks voor jou als je: erg gehecht bent aan je oogkleppen. Als je houdt van dogma's, vaste leerstellingen, waarbij je niet zelf hoeft te denken en enkel hoeft te geloven wat je verteld wordt. Als je denkt dat je alles wel gezien hebt en alles wel zo'n beetje weet en dat anderen ook graag wilt laten weten. Als je denkt dat je bij de vrijmetselaars geheimen leert kennen die je carrière een boost zullen geven. Als je denkt in de loge je inkomsten te kunnen verhogen door te netwerken en orders schrijven.
Nee dus, zeker niet. Jij moet zelf het initiatief nemen. De innerlijke drang hebben om toe te willen treden tot de Orde. Nadat je je hebt verdiept in vrijmetselarij kun je contact opnemen met een loge bij jou in de buurt of onze loge zo je wilt. En informeel bijpraten over vrijmetselarij. Openbare avonden bezoeken en de sfeer proeven. Indien dat allemaal klikt en je positief stemt kun je een aanvraag voor lidmaatschap indienen. Er volgen dan formulieren en gesprekken. Dat zal al met al behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Feit blijft dan wel dat je uiteindelijk niet in een opwelling lid wordt en we over en weer een goed beeld hebben van elkaar en reële verwachtingen hebben die waar te maken zijn. Lid worden doe je dan ook met het idee dat dit voor heel lang gaat gelden. Je wordt geen lid zoals bij de sportschool of andere club met het idee van maar eens een tijdje proberen. Je wordt opgenomen in een broederschap. Dat klinkt niet alleen als familie, dat is het ook. En familie is voor altijd.