leden aan het woord

Hieronder komen drie leden van loge de Veluwe aan het woord. Zij geven hier aan waarom zij lid zijn geworden van onze loge en wat deze loge uniek maakt.

Broeder nr. 1:

Waarom loge de Veluwe ?

Loge de Veluwe is een krachtige en stabiele loge waar al decennialang mannen uit alle lagen van de bevolking hun inspiratie kunnen halen. Inspiratie die gebruikt kan worden om tot meer zelfkennis te komen en om nieuwe wegen in te slaan. Waar geen schepen uit het verleden worden verbrand maar waar bewust mee wordt omgegaan. Loge de Veluwe kan deze inspiratie biedenomdat er ruimte is voor verschillende visies binnen een traditionele werkwijze én omdat loge de Veluwe gericht is op haar toekomst.

Wat kan men vinden in loge de Veluwe ?
Een beschermende, veilige en dus inspirerende omgeving om in een eigen tempo op een unieke, individuele manier te komen tot (meer) zelfkennis. Waar het werken aan jezelf nimmer bekritoseerd wordt. De stappen die men eventueel zet, bepaalt men immers zelf. In loge de Veluwe zijn rust en respect belangrijke kernwaarden. De leden van de loge beseffen zich de waarde van de vrijmetselarij en hecten een groot belang aan het werken met de kenmerkende symboliek. Het unieke van de vrijmetselarij is de universele waarde van deze symboliek en dit erfgoed is op een heel bijzondere manier op ons eigen leven toepasbaar. We proberen hiermee, in een individuele gezamenlijkheid, te komen tot een beter mens voor ons zelf en onze naasten.

Wat maakt loge de Veluwe onderscheidend ?
Door de waardige en gedreven manier van het uitvoeren van de ritualen komen de eeuwenoude waarden en zinnen van de teksten zo tot hun recht dat deze een onschatbare waarde hebben en weten bij te dragen aan onze zelfontplooiing. De manier van uitvoeren raakt het hart indringend en de sfeer die ontsaat is in woorden niet te vatten. De veiligheid en het respect die in loge de Veluwe heerst is niet zomaar ontstaan maar is gecreëerd door de eigen leden. Dit geeft ruimte aan indrukwekkende en persoonlijke lezingen, die vaak gecombineerd worden met maatschappelijke relevante onderwerpen. Loge de Veluwe heeft hechte vriendschappen en kameraadschap in de hand gewerkt. In loge de Veluwe is namelijk eenieder van belang, is eenieder gelijk en doet iedereen er toe.

Broeder nr. 2:

Vrijmetselarij.

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. 

De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. 

Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’. 

Binnen de Vrijmetselarij spelen symbolen en ritualen een heel belangrijke rol. Het gebruik daarvan geeft vrijheid voor individuele inkleuring en wijst slechts een richting aan bij het zoeken naar een eigen pad zonder vaste omschrijving. 

Het zelf zoeken in vrijheid is een groot goed en een duidelijk kenmerk van de Vrijmetselarij . In de vrijmetselarij wordt het streven naar die betere wereld gesymboliseerd door de voorstelling van een ruwe steen, een kubieke steen en een virtuele tempel. De ruwe steen van de onvolmaakte mens die streeft naar een “ beter” mens ( de kubieke steen) om daarmee als een ideale bouwsteen te kunnen bijdragen aan de volmaakte tempel der mensheid. ( symbool voor een betere wereld).

Broeder nr. 3:

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken en beslist niet de mening van anderen opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat de vrijmetselaren van loge de Veluwe doen. 

Deze loge is uniek, omdat ze:

 In haar 130-jarig bestaan vele mannen heeft weten te inspireren en werkt in de traditionele sfeer van

de al meer dan 300 jaar bestaande vrijmetselarij. 

 Omdat ze vele stormen heeft doorstaan en onveranderd trouw is aan de maconnieke tradities en

traditionele werkwijzen. 

 Leden heeft die de waarde beseffen van het werken met symbolen en rituelen en het van groot

belang vinden om dat maconniek erfgoed door te geven aan volgende generaties. 

 In de praktijk ervaart dat haar leden de bereidheid en de passie hebben om te investeren in diepgang

en kwaliteit t.a.v.: 

    - de uitvoering van de ritualen (gedreven, gevoelvol, indringend en waardig); 

    - de bouwstukken (voordrachten, essays, overdenkingen) zijn van een bijzonder hoog niveau; 

    - de invulling van de broederschapsgedachte.

Bij loge de Veluwe verwelkomen we met open armen mannen die: 

 niet bang zijn om vertrouwelijkheid te betrachten;

 bereid zijn gevoelens en intieme gedachten te delen met broeders;

 aandacht hebben voor actuele en maatschappelijke vraagstukken;

 grote bereidheid hebben om te luisteren;

 beseffen hoe betrekkelijk de eigen mening en visie is en open staan voor verandering.