Openbare Comparitie

Gepubliceerd op donderdag 7 oktober 2021 door De Veluwe

Op maandagavond 18 maart 2024 houdt de vrijmetselaarsloge “De Veluwe” in Apeldoorn een Openbare Comparitie. Belangstellenden kunnen via dit initiatief kennismaken met onze werkwijze in het algemeen en met onze loge De Veluwe in het bijzonder. Een van onze leden zal een lezing geven met als titel "Vrijmetselarij en mijn streven naar tolerantie" en hierover kunnen we dan vervolgens van gedachten wisselen. Vrijmetselaren noemen dit "compareren"; onze meningen naast elkaar leggen zodat je je eigen perspectief kunt verrijken.

Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier van deze website of een mail sturen aan onze logevoorlichter  P. Oosten ()