Vrijmetselarij in Utrecht

Vrijmetselaarsloge Johannes in Utrecht

Vrijmetselaarsloge Johannes

Pieterskerkhof 5, 3512JR Utrecht

030-2311485

https://logejohannes.nl/

Informatie over Loge Johannes

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Johannes

Binnen de loge werken de mannen in een sfeer van broederschap aan zelfontplooiing en aan een betere wereld. Dit gebeurt met behulp van rituelen en symbolen.De broederschap Vrijmetselarij stelt al 300 jaar dat, “de wereld complexer en verwarder is dan ooit te voren”. Een uitgangspunt dat altijd waar lijkt te zijn en ons blijft aanzetten tot onderzoek. In deze tijd zijn wij getuige van ontkerkelijking en individualisme. Ieder neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven, kiest zijn waarden op basis van eigen bezinning, inzichten en ervaringen. De behoefte aan verbondenheid en ontmoeting blijft in dit proces onverminderd groot.De vrijmetselarij biedt juist die ruimte voor individuele inzichten en ontwikkeling. Wat de loge biedt is onderling vertrouwen en ervaringen middels rituelen en openheid. Hoe mannen die ruimte voor zichzelf en hun omgeving gebruiken, is aan hen. De loge biedt ieder individueel lid de mogelijkheid zijn eigen visie te ontwikkelen op de samenleving, het bestaan en zijn plek daarin. De vrijmetselarij is een eeuwenoude wereldomvattende broederschap met een methode waarmee mensen leren en oefenen zich te verhouden tot zichzelf, de ander en de wereld waarin zij leven.Vrijmetselarij is een bijzonder systeem van moraliteit, gehuld in allegorie, geïllustreerd door symbolen.Een uitgebreider beschrijving zou de volgende kunnen zijn: Door de eeuwen heen doorgegeven methode om te werken aan het eigen bewustwordingsproces. Met behulp van symbolen overdenkt men het ‘Ken u zelve’.Het staat iedere vrijmetselaar vrij het wezen der dingen, b.v. het godsbegrip, de natuur op eigen manier te beleven. Mannen van welke religieuze overtuigingen dan ook, buitenkerkelijken en humanisten kunnen lid zijn van dezelfde orde. De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden werd opgericht in 1756.De loge Johannes werkt volgens de aloude principes van de Vrijmetselarij en is  modern, kritisch en gedreven met respect voor de oude mores, mythen en symbolen van de Vrijmetselarij.De loge heeft veertig leden, met een actieve kern van 25 broeders. Veel zelfstandig ondernemers. De loge komt eens in de veertien dagen bijeen, en dat geeft ruimte aan andere activiteiten.  In 2019 bestaat de  loge veertig jaar.Vrijmetselaren leven vanuit het uitgangspunt dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen het materiële. Zij zien het leven als een kans en een uitdaging om iets bij te dragen aan hun omgeving of het bestaan. In symbolische termen: zij proberen passende bouwsteentjes bij te dragen aan de bouw van een onzichtbare tempel, de tempel der mensheid, die het goede van en in de mens naar boven brengt.Een avond per twee weken stappen zij even buiten het leven van agenda, projecten en routine, om zich in de loge te bezinnen op wat er nog meer toe doet – de morele en spirituele kant van het leven.Door bezig te zijn met de oude symboliek van kathedralen- en tempelbouw komen ze soms tot nieuwe inzichten en geestelijke verdieping. Die inzichten kunnen gaan over de wereld om hen heen, of over hun eigen leven in het bijzonder.Onze manier van werken is duidelijk in twee vormen op te delen:Rituele arbeid: De rituele arbeid bestaat uit het opvoeren van vaste, door de traditie aangereikte en zorgvuldig uitgedachte ceremonieën rond vaste thema’s.Comparitie:  Een van de leden (of soms iemand van buiten de loge) houdt een bouwstuk. Een bouwstuk is een korte voordracht over een door hem gekozen onderwerp. Dit onderwerp moet volgens de normen van loge Johannes kort zijn, persoonlijk, bespreekbaar, en bijdragen tot een beter begrip van onze rituelen en symbolen.De informatie-avonden zijn op aanvraag. Neem contact op via:  secretaris.loge270@vrijmetselarij.nl.U moet: –  meerderjarig zijn, –  man zijn, en –  bereid zijn geregeld te komen, 2x per maand op maandagavond.Voor oriëntatie en informatie is de logevoorlichter beschikbaar., via  secretaris.loge270@vrijmetselarij.nl. De kosten van lidmaatschap van Loge Johannes bedragen 260 EUR per jaar. Logevoorlichter via: secretaris.loge270@vrijmetselarij.nlLocatie: Kapittelzaal, Pieterskerk, Pieterskerkhof 3 Utrecht.Motto: Zie wat was, leer wat is, bouw wat wezen zal.https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij_in_Utrechthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vrijmetselaars_uit_Nederland