Vrijmetselarij in Den-haag

Vrijmetselaarsloge Driehoek in Den Haag

Informatie over Loge Driehoek

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Driehoek

U kunt in den Haag kiezen uit meerdere Loges. Zij verschillen van elkaar in ledental, werkwijze en samenstelling. Ook de activiteiten die naast, of buiten de Loge om worden ontplooid, verschillen van elkaar. Loge Driehoek is een actieve, relatief kleine Loge met een aantal buitenactiviteiten. Zo hebben wij o.a. een aparte activiteit voor die leden die in filosofie ge�nteresseerd zijn. Onze logeleden zijn ook actieve schrijvers van lezingen - door ons "bouwstukken"- genoemd. De leden van onze loge hebben heel diverse beroepen, vari�rend van technicus tot huisarts. Deze diversiteit in onze loge is enorm stimulerend. Omdat wij relatief klein zijn, levert de nabespreking van deze bouwstukken altijd veel diepe stof tot nadenken op. Niet voor niets voelen velen van ons, zich na een bijeenkomst weer volledig "opgeladen". Er is bij ons altijd ruimte voor een gedachtewisseling en wij verwelkomen ook graag nieuwe leden die een geheel eigen opvatting hebben. Wij gaan er namelijk van uit dat wij van een actieve gedachtewisseling met verschillende inzichten het meeste kunnen leren van onze medebroeders. In onze loge zult u ontdekken dat de broeders diverse kwaliteiten hebben die zij in de gedachtewisselingen, maar ook in de bijeenkomsten in het algemeen, inzetten tot nut van onze loge. Loge Driehoek organiseert ook elk jaar een "Loge weekend" ergens op een mooie plaats in Nederland. In dat weekend worden leuke uitjes georganiseerd en is er ruim voldoende aandacht voor de inwendige mens. Ook is er tijd ingeruimd voor een korte bezinning alsmede het hoogtepunt van ons weekend: de Veldloge. Dat is een aangepaste loge om buiten uit te voeren als tenminste de omgeving en het weer dat toelaat. Ten behoeve van de veldloge benoemen wij niet reguliere leidinggevenden, om eens lekker af te wijken van het geldende stramien. Wij streven ernaar om onze loge niet te groot te laten worden, waardoor ons unieke karakter verloren zou kunnen gaan. Niettemin hebben wij door personele wisselingen, die nu eenmaal altijd optreden, de behoefte aan enkele nieuwe leden.