Vrijmetselarij in Den-haag

Vrijmetselaarsloge Via Lucis in Den Haag

Informatie over Loge Via Lucis

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Via Lucis

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.Via Lucis is de eerste loge die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werd opgericht. De loge mag twee historische data in de geschiedenis van de Haagse vrijmetselarij op haar naam schrijven. In 1947 het weer in gebruik nemen van de door de Duitsers vernielde tempel aan de Fluwelen Burgwal en in 1993 het verzorgen van de eerste inwijding in het nieuwe logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat. De naam ‘Via Lucis - De weg van het Licht’ is ontleend aan de titel van een boek van de Tsjechische pedagoog/theoloog Jan Amos Comenius.De logegeschiedenis toont markante feiten en vooral markante mensen. De mede-oprichter Jan Onderdenwijngaard bijvoorbeeld, pseudoniem van J.C.W. Polak, die in 1963 koning Hoessein van Jordanië inwijdde als vrijmetselaar. De pianist en componist Huig Hugo van Dalen, die in zijn jonge jaren Rachmaninoff in ons land introduceerde. Zijn zoon Serge, ook lid van Via Lucis, herinnerde zich nog hoe hij als kleine jongen op de knie zat bij de grote Russische componist. De levensloop van prof. dr.ds. Serge Hugo van Dalen, hervormd dominee en Russisch-Orthodox priester, is trouwens een verhaal op zich. En dan Teun de Graaf. In de oorlog belandde hij in Stalag X B, nadat de Duitsers zijn schip tot zinken hadden gebracht. We kunnen de bekende schilder Theo Bitter  noemen, die grote invloed heeft gehad op het Haagse kunstleven. Maar ook de tandarts Robin Lentze, die baanbrekend werk verrichtte op het gebied van tandheelkundige zorg aan geestelijk gehandicapten.De loge Via Lucis komt om de veertien dagen bijeen in het Haagse Logegebouw aan de 2e Sweelinckstraat, op de eerste en de derde woensdagavond van de maand.Met hulp van vrijmetselaren uit Engeland en Frankrijk werd al in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse loge opgericht. Dat gebeurde in het logement Lion d'Or, het latere House of Lords, dat in 1986 werd afgebroken in verband met de nieuwbouw van de Tweede Kamer. In 1735 volgde de oprichting van een tweede loge, daarna van meer loges, ook in andere steden. Verdacht van Oranjegezindheid werden de loges al spoedig door de patriottistische Staten van Holland verboden. Men vond het vreemd en verdacht dat mannen van verschillende politieke signatuur en kerkelijke gezindheid zich in één organisatie verenigden.Op Sint-Jansdag, 24 juni 1717, werd in Londen door vier loges de eerste overkoepelende Grootloge opgericht. Dit wordt gezien als de geboortedatum van de moderne vrijmetselarij. Daarna groeide de vrijmetselarij onstuimig. Men had genoeg van de politieke twisten en godsdienstoorlogen. In 1734 kwam vrijmetselaren al bijeen in Den Haag, waar in 1756 onze Orde werd opgericht.Bent u op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen?Zoekt u zingeving, verdieping en betekenis in het leven?U zoekt een methode om uzelf te verbeteren en de ander te helpen?Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor u. Kom eens langs!De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is al sinds 1756 het gezicht van de erkende vrijmetselarij in ons land. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid. Vrouwen kunnen lid worden van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, waarmee nauwe banden bestaan. Klik op het logo als u meer daarvan wilt weten. Dat geldt ook voor de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, Le Droit Humain. In Gouda en Den Bosch bestaat sinds 2015 ook een loge alleen voor vrouwen.Elders op deze site ziet u de lijst waarop de 150 bij ons aangesloten loges kunnen worden aangeklikt. Ook bij u is een loge in de buurt.Als u overweegt lid te worden, neem dan contact op met een loge bij u in de buurt, die bijeenkomt op een avond die u past. Dan volgt een drietal gesprekken met leden van die loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.Een logelid zei: “Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten en ik heb het over onderwerpen gehad die ik met mijn beste vrienden niet zou bespreken”.Loge Via Lucis 2e Sweelinckstraat 131 2517 GW Den Haag