Vrijmetselarij in Den-haag

Vrijmetselaarsloge Fides in Den Haag

Informatie over Loge Fides

Onderstaande informatie kan verouderd zijn, bekijk hier de website van Loge Fides

Mensen maken onze samenleving. De vrijmetselarij biedt je een methode om te komen tot persoonlijke zingeving. Belangrijke kenmerken van de Vrijmetselarij zijn het nemen van je eigen verantwoordelijkheid, jezelf leren kennen, kennis delen en het zoeken naar normen en waarden. Door persoonlijke inzet, door proactief te leren van elkaar, met gebruik van symbolen en het gezamenlijk beleven van rituelen, werkt elke vrijmetselaar aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Deze methode zorgt dat leden uitgroeien tot broeders en vrienden. Symboliek en ceremoniële bijeenkomsten spelen in de Vrijmetselarij een voorname rol. De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen, een steen die bewerkt moet worden om een plek – zijn plek – in de samenleving in te nemen. Een samenleving die hij ziet als een te voltooien bouwwerk.Wie vrijmetselaar wil worden, meldt zich aan bij een loge. De loge is eigenlijk een vereniging van “spirituele bouwvakkers”. Het doel, de organisatievorm en de symbolische werkwijze van de vrijmetselarij zijn ooit afgeleid van het middeleeuwse metselaarsgilde. Naar het voorbeeld van de vroegere kathedralenbouwers beoefenen vrijmetselaars nu het bouwvak in geestelijke zin. Met gelijkgerichte idealen organiseren vrijmetselaars zich in een loge. Wie lid wordt van een loge, wordt gelijktijdig lid van de Orde van Vrijmetselaren. Het begrip “orde” is hier vergelijkbaar met “Orde van medisch specialisten” of “Orde van advocaten”.Een loge komt regelmatig bij elkaar voor een Comparitie of een Open Loge. Tijdens een comparitie wordt er onderwerp uitgediept en een voordracht gehouden. Daarna mogen de aanwezige vrijmetselaars reageren. Dit houdt in dat iedereen iets kan toevoegen of vragen naar aanleiding van de voordracht. Hierbij wordt er strak op toegezien dat de uitwisseling van standpunten centraal staat en dat er met respect voor elkaar wordt gesproken. Het gaat erom dat we van elkaar leren.Een Open Loge is een ceremoniële bijeenkomst in een speciale ruimte van de Loge. Deze fraai gedecoreerde en ingerichte ruimte in het Logegebouw wordt ook wel Tempelruimte genoemd. Tijdens Open Loges worden de feestdagen van de vrijmetselaars gevierd. Na afloop van een Open Loge volgt steevast een feestelijk diner waarbij gezelligheid en oude gebruiken een mooie rol spelen.Loge Fides is een warme vriendenclub die duidelijke keuzes heeft gemaakt. De meeste loges kiezen voor een wekelijkse bijeenkomst maar Fides komt bewust tweemaal per maand bij elkaar. Verder heeft Fides gekozen voor drie leidende thema’s als basis voor deze loge: Wetenschap, Religie en Filosofie. Naast vriendschap en gezelligheid streeft Fides er naar om zoveel mogelijk van elkaar te leren op het gebied van die specifieke thema’s en op het gebied van de filosofische diepgang en achtergronden van de rituelen en principes van de vrijmetselarij. Een aansprekende combinatie.